Στις 10/04/2020 και ώρα 21:00 συνήλθε διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας COVID, μέσω SKYPE η ΓΣ των μελών του ΝΑΣΥΟΠ με θέματα 1. απολογισμός δράσης ΔΣ τριετίας 2.Οικονομικός απολογισμός 3.Εκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή ΔΣ για το έτος 2019 4.Εκλογή νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής 5. Επί πλέον θέματα που ετέθησαν από τα μέλη για συζήτηση και ψηφοφορία.

Παρόντες:

 1. ΚΑΤΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 2. ΘΑΝΆΣΗΣ ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΗΣ
 3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 4. ΧΑΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
 6. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΙΚΟΣ
 8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΥΦΟΞΥΛΟΣ
 9. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ
 10. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
 12. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 13. ΝΙΚΟΣ ΒΑΜΒΑΛΗΣ
 14. ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ
 15. ΕΙΡΗΝΚ ΚΑΝΑΚΙΓΛΟΥ
 16. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
 17. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ
 18. ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑ
 19. ΓΙΕΝΣ ΕΙΜΕΚΕ
 20. ΜΠΟΝΕΦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την αναφορά των πεπραγμένων της τριετίας από την πρόεδρο Κατερίνα Βασιλικού έγινε από τον ταμία Χρήστο Βαλαβάνη ανάγνωση του οικονομικού ισολογισμού του ομίλου για το έτος 2019 η οποία έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 2019: 630 ευρώ

ΕΞΟΔΑ 2019: 577,4 ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2018: 332,9 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2019: 385,5 ευρώ

Αφού απαλλάχθηκε το ΔΣ από την εξελεγκτική επιτροπή έγιναν οι αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ με SMS σια τη διασφάλιση της μυστικότητας.

Υποψήφιοι για το ΔΣ ήταν οι εξής:

 

 1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 2. ΜΠΟΝΕΦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΙΚΟΣ
 4. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ
 5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ
 6. ΓΙΕΝΣ ΕΙΜΕΚΕ

Υποψήφιοι για εξελεγκτική επιτροπή ήταν:

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 2. ΤΥΦΟΞΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
 3. ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑ

Μετά την ανάγνωση των  αποτελεσμάτων έλαβαν για το ΔΣ οι:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ψήφοι: 20

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ψήφοι: 19

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΙΚΟΣ ψήφοι: 18

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ: ψήφοι : 17

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΝΕΦ ψήφοι :14

ΓΙΕΝΣ ΕΙΜΕΚΕ : ψήφοι : 12

Για την εξελεγκτική επιτροπή έλαβαν:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ψήφοι: 19

ΤΥΦΟΞΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ψήφοι :18

ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ ψήφοι : 15

Τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο προγραμματισμός των δράσεων για το προσεχές έτος ενόψει των δυσχερών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία.