ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΓΚΑΤΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ 2017 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

Post 3 of 34

DIV 2 MATCH RACE RESULTS

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 DIV 2

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 LASER

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 catamaran

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ 2017 OPEN

This article was written by Stratos