ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΓΚΑΤΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ 2018 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

Post 4 of 38

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 4.7_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 TOPAZ_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 LASER STANDART_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 DIVISION 2_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 catamaran_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018 OPEN_01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 4.7_01

DIAPOROS REGATTA 2018 MATCH RACE FINAL RESULTS_01

This article was written by Stratos