Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης μελών ΝΑΣΥΟΠ

Post 6 of 39

Καλούνται τα μέλη του ΝΑΣΥΟΠ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις 21:00 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑΤΑ :

1. Απολογισμός δράσης & έργου 2017 – Λογοδοσία Διοικητικού συμβουλίου
2. Οικονομικός Απολογισμός 2017
3. Επανακαθορισμός ετήσιας συνδρομής.
4. Εκλογές για την ανάδειξη εξελεγκτικής επιτροπής
5. Προτάσεις μελών

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία
μέχρι την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 με email στη διεύθυνση: nasyopsailing@gmail.com

To Δ.Σ του ΝΑΣΥΟΠ

This article was written by Stratos