1η Ρεγκαττα Διαπορου (7-8-9/09 &14-15-16/09/2012)

DIAPOROS REGATTA PROGRAMM

2η Ρεγκαττα Διαπορου ( 6-7-8/09/2013)

PROGRAMMA EKDHLOSEON

3η Ρεγκαττα Διαπορου ( 29-30-31/08 & 4-5-6/09/2014)

3st REGATTA OF DIAPOROS ENGL programm

3h REGATTA του ΔΙΑΠΟΡΟΥ για σκαφη ανοιχτης θαλασσης- programma