Ονομα σκάφους (required)

Κυβερνήτης(required)

email (required)

τηλέφωνο (required)

διεύθυνση κυβερνήτη(required)

Σημαία νηολογίου (required)

Εργοστασιακός τύπος (required)

Αριθμος πιστοποιητικού

Εκδούσα αρχή

Βαθμός ικανότητας

Ομιλος

Αριθμός πανιού

 Με μπαλόνι Χωρίς μπαλόνι(required)